Petita descripció atractiva dels serveis que ofereix el poble.