Santa Magdalena de Talló (1.230 m) està situada a la serra del mateix nom, a llevant del municipi i a la riba esquerra del Segre. Recents urbanitzacions l’han tornat a poblar, encara que estacionalment.

Santa Magdalena