Ordén

Nèfol

Nas

Eller

Éller

Cortas

Cortariu

Coborriu

Bor

Beders

Baltarga

Pedra

El Riu de Santa Maria

Sant Martí dels Castells

Santa Eugènia de Nerellà

Santa Magdalena

Talló

Talltendre

Vilella