Ca les Monges va ser la residència de les monges de l’ordre de la Sagrada Família, que es van instal·lar a Bellver cap a la fi del segle XIX i que durant quasi cent anys van impartir l’ensenyament a les noies del poble. Després de la seva partença, l’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament, que el va restaurar i habilitar com a sala d’exposicions i locals per les entitats del poble. L’antic hort ha estat recondicionat com a jardí botànic que roman obert al públic tots els dies de l’any. Avui, l’edifici resguarda a la segona planta l’exposició d’animals naturalitzats cedits pel club de caça que antigament havien estat a les escoles velles.