La Biblioteca de Bellver de Cerdanya, ubicada al segon pis del Centre Cívic, alberga un nodrit fons bibliogràfic a disposició dels usuaris, tant per consulta in situ com per a endur-se en préstec. A més, disposa d’un punt TIC proveït de les eines necessàries per utilitzar  les noves tecnologies de la informació per desenvolupar activitats individuals i professionals. El Telecentre, a més a més,  facilita l’accés a la informació, la formació, el treball, l’oci, els serveis públics, les relacions socials i la cultura.